INVESTIȚIA I5 „Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural”

Denumirea proiectului: ”Șugagul în obiectiv: o incursiune fotografică și video-documentaristică în istoria, geografia și realitățile sociale ale Văii Frumoasei, realizată de tinerii din comuna Șugag pentru comunitatea locală” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență Apel PNRR/2022/C11/I5 – 1

Beneficiar: Asociația Interact Projects (Proiecte Interactive)

Obiectivele proiectului

  • Să furnizeze pentru tinerii din comuna Șugag un set de aptitudini, abilități și cunoștințe artistice exprimate prin intermediul tehnologiilor digitale actuale, în scopul dezvoltării creativității și al lărgirii orizontului cultural, prin implicarea lor într-un program nonformal adaptat nevoilor specifice.
  • Să promoveze latura turistică și socială a zonei, prin intermediul proiectelor individuale ale cursanților.

Valoarea totală a proiectului: 218803,41 lei

Data începerii și a finalizării proiectului: 1 iunie - 1 decembrie 2023

Codul proiectului: 60

PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
https://mfe.gov.ro/pnrr/
http://www.facebook.com/PNRROficial/